Taxe/Fees

Taxa de  Participare (lei/jucător) 

Se plătește de fiecare jucător astfel:

It is paid by each player as follows:

Turneul Piticot = 80 lei

Turneul A   = 150 lei  

Turneul B   = 200 lei

Turneul C   = 200 lei

Turneul D   = 250 lei

Turneul E    =   30 lei

Turneul F    =   60 lei 

Turneul G    =   50 lei

Turneul H    20 lei 

Turneul J     =  50 lei


Taxa de  Organizare (lei/persoană) = 100 lei/pers

Se plătește de fiecare jucător și persoană însoțitoare!

It is paid by each player and accompanying person 


Sportivii care nu sunt cazați prin organizatori plătesc taxe (organizare + participare) duble, cu excepția celor din județul Constanța.

Chess players who are not accommodated by the organizers pay double taxes (organization + participation), except for those in Constanța County.

Sportivii cu titluri internaționale (MMI, MI, WMMI, WMI) nu plătesc taxe de participare.

Players with international titles (MMI, MI, WMMI, WMI) do not pay participation fees.