Taxe/Fees

Taxa de Participare (lei/jucător)

Turneul Piticot = 50 lei

Turneul A = 150 lei

Turneul B = 150 lei

Turneul C = 200 lei

Turneul D = 200 lei

Turneul E = 30 lei

Turneul F = 60 lei

Turneul G = 50 lei

Turneul H = 20 lei

Turneul J = 50 lei


Taxa de Organizare (lei/persoană)

100 lei/pers

Sportivii care nu sunt cazați prin organizatori plătesc taxe (organizare + participare) duble, cu excepția celor din județul Constanța.

Chess players who are not accommodated by the organizers pay double taxes (organization + participation), except for those in Constanța County.

Sportivii cu titluri internaționale (MMI, MI, WMMI, WMI) nu plătesc taxe de participare.

Players with international titles (MMI, MI, WMMI, WMI) do not pay participation fees.