Loading

Curs de arbitri de sah

In perioada desfasurarii Festivalului International de Sah Cap Aurora va fi organizat si un curs de arbitri de sah, avizat de FRSah.

Preşedintele cursului de formare a arbitrilor este dl FURCA ANDREI. Taxele catre FRSah sunt: 50 lei – cursul, 20 lei – taxa de examen, 15 lei viza anuala arbitru si 5 lei carnetul.

Cerintele minime (precum si dosarul pe care trebuie sa-l alcatuiasca aspirantul la calitatea de arbitru) pentru inscrierea la cursul de arbitri de sah sunt:
“Art. 8. Dosarul pe care trebuie să-l prezinte aspirantul la obţinerea calităţii de arbitru în momentul înscrierii la cursul de formare, trebuie să cuprindă următoarele :

  • cererea de înscriere (conţinând toate datele personale, apartenenţa sportivă prin legitimare, categoria sau titlul de clasificare sportivă, declaraţia pe proprie răspundere că nu se află în perioada de efectuare a unei sancţiuni disciplinare, aplicată de clubul sportiv la care este legitimat sau de către federaţie)
  • copia diplomei de absolvire a liceului
  • copia carnetului de legitimare ca sportiv – paginile 1-3 şi paginile care să ateste că este cu plata la zi a vizelor către F.R.Ş.
  • dovada medicală, eliberată de un cabinet sportiv specializat, care să ateste că este apt fizic şi neuro-psihic pentru îndeplinirea serviciului de arbitraj
  • dovada că nu a suferit vreo condamnare de drept comun (cazier)
  • recomandarea sau avizul clubului sportiv şi Asociaţiei Judeţene de Şah/DSJ de care aparţine candidatul
  • două fotografii tip legitimaţie
  • copie după chitanţa care să ateste că a achitat taxa de curs şi de examen.

Notă : Validarea dosarului se va face de către preşedintele cursului de formare a arbitrilor. Candidatul care va prezenta un dosar incomplet va fi admis la curs şi la examen, dar cu condiţia să aibă plătite taxele de curs şi de examen şi de asemenea să -şi completeze dosarul în termen de 60 de zile de la susţinere a examenului. Depăşirea acestui termen duce la anularea lucrării de examen şi la obligativitatea de a urma un nou curs. Lipsurile la dosar vor fi notate în dosarul examenului de către preşedintele cursului de formare şi vor fi prezentate candidatului care va semna de luare la cunoştinţă a lipsurilor şi a datei până la care trebuie să completeze dosarul.

Distribuie
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter